Monsters inside me (2017)

  • 10 februari 2018, 23:00 - 00:00 uur
  • TLC

DOCUMENTAIRESERIE Parasieten zijn de geniepigste, venijnigstee en moeilijkst uit te roeien organismen in onze natuur. Ze bijten zich vast in het lichaam van mens of dier en profiteren van ons bloed, ons voedsel, of erger: onze organen.

Een jong meisje wordt opgenomen met een stekende pijn in haar hoofd. Een vrouw heeft last van merkwaardige, maar ernstige symptomen die haar gezinsleven onder druk zetten.


  • Seizoen: 8
  • Aflevering: 2/12 Help! I'm being eaten alive

Reageren op dit artikel

Meer video's van TLC Nederland

Tips voor vandaag