Morse in de kranten

Geplaatst op 14 Augustus, 11:16

De moord op aristocraat John Balcombe trekt veel aandacht van de boulevardpers in Oxford. Tot ongenoegen van Morse, die zijn afkeer van de journalisten duidelijk laat blijken. Daarop neemt de pers hem op de korrel.

Geld maakt niet gelukkig, zo blijkt maar weer eens in deze oude Inspector Morse-aflevering. De aristocratische familie Balcombe bulkt van het geld, maar de onderlinge sfeer in de familie is om te snijden. En ook bij de buitenwereld zijn de Balcombes bepaald niet geliefd. Niettemin is er volop aandacht van de pers als pater familias John wordt vermoord.

Nog een misdrijf

De nieuwsgierige tabloidjournalisten werken op de zenuwen van Morse (John Thaw), die de zaak snel wil oplossen en daarbij geen persmuskieten kan gebruiken. Zijn afkeer werkt averechts: de aandacht van de kranten richt zich nu op hem. Tegelijkertijd krijgt Morse van hogerhand het commando om snel met resultaten te komen. De druk neemt nog verder toe als zich nog een misdrijf voordoet binnen de familie Balcombe.