Sokkebalje

Omrop Fryslân

Omrop Fryslân 

Eergisteren

 06:00 - 09:00

Sokkebalje is it berneprogramma fan Omrop Fryslân. It is geskikt foar bern tusken de 2 en 10 jier. Sokkebalje is in magazineprogramma mei in samling fan nije en âlde programma's. It giet om programma's sa as Tomke, Kening Hert & Harry Hazze, Bear Boeloe, WitWat en Wat tekenje ik.
Opslaan

Over dit programma

Titel

Sokkebalje

Zender

Omrop Fryslân

Genre

Jeugd

Land

NL