Adverteren op TVgids.nl

TVgids.nl is dé site voor iedereen die niets wil missen op tv. En TVgids.nl is dé site voor elke adverteerder die niemand wil missen uit zijn doelgroep.

TVgids.nl is de populairste online gids van Nederland en Vlaanderen. De gratis site behoort tot de Nederlandse top 20 van best bezochte sites en werd onder meer verkozen tot Website van het Jaar.

Waardevolle doelgroep
TVgids.nl richt zich op mannelijke en vrouwelijke tv-kijkers van 15-34 jaar met bovengemiddelde interesse in films, series, sport en muziek. Ook een groeiend aantal kijkers buiten deze kerngroep raadpleegt de site, vaak meerdere keren per week.

Veelzijdig en flexibel
TVgids.nl biedt zeer diverse advertentiemogelijkheden en -combinaties. Zowel in vorm als qua doelgroepfocus; van banners tot interstitials, van tekstlinks tot advertorials. Run of site of per channel en op genre- of zelfs programmaniveau. En dat allemaal tegen aantrekkelijke tarieven. Onze afdeling marketing concept denkt graag met de klant mee om maatwerkcampagnes te bedenken.

Meer informatie of reserveren?
Neem contact op met:

Rogier Timofei
rogier.timofei@bindinc.nl
06 118 014 22