Reglementen Kwalificatierondes Gouden Televizier Ring

Definitieve versie, 14 november 2022

Bij een verkiezing hoort een gedegen reglement. Dit zijn de regels voor de eerste fases van de Gouden Televizier-Ring Verkiezing 2023: De Kwalificatierondes.

Reglement Gouden Televizier-Ring 2023: Kwalificatierondes

De verkiezing van de Gouden Televizier-Ring 2023 wordt georganiseerd door en staat onder verantwoordelijkheid van Televizier. De gehele verkiezing bestaat uit drie fases: Fase 1: Vier Kwalificatierondes, Fase 2: Eén Nominatieronde en Fase 3: Eén Finale.

Dit zijn de regels voor de eerste fase van de Gouden Televizier-Ring verkiezing 2023: de Kwalificatierondes. De reglementen van de tweede en derde fase van de verkiezing, respectievelijk de Nominatieronde en de Finale, zullen op een later moment worden gepubliceerd op Televizier.nl en TVgids.nl.

De eerste fase van de verkiezing voor de Gouden Televizier-Ring 2023 bestaat uit vier Kwalificatierondes:

Kwalificatieronde 1
Periode waarin de programma’s uitgezonden moeten zijn: 1 augustus 2022 tot en met 31 oktober 2022

Kwalificatieronde 2
Periode waarin de programma’s uitgezonden moeten zijn: 1 november 2022 tot en met 31 januari 2023

Kwalificatieronde 3
Periode waarin de programma’s uitgezonden moeten zijn: 1 februari 2023 tot en met 30 april 2023

Kwalificatieronde 4
Periode waarin de programma’s uitgezonden moeten zijn: 1 mei 2023 tot en met 31 juli 2023

De stemperiode bedraagt maximaal drie weken per Kwalificatieronde. De publicatie van de exacte data van de stemperiodes zal plaatsvinden op Televizier.nl en TVgids.nl.

In aanmerking voor deelname aan de Kwalificatierondes komen alle op volwassenen gerichte tv-programma’s van Nederlandse makelij die zijn uitgezonden door de Nederlandstalige, landelijke publieke omroepen en commerciële zenders.

Wanneer een tv-programma gericht op volwassenen, een internationale co-productie is waaronder een Nederlandse partij of van deels Nederlandse makelij is in samenwerking met een of meer buitenlandse partijen, dan zal Televizier bepalen of het mee mag doen aan de verkiezing. Belangrijk criterium hierbij is dat al tijdens het maakproces beoogd moet zijn dat het programma (ook) gemaakt wordt voor de Nederlandse kijker.

Van de programma’s moeten minimaal twee afleveringen te zien zijn geweest in de periode waarover gestemd kan worden en te zijn uitgezonden door Nederlandstalige landelijke publieke omroepen of commerciële zenders. Deze afleveringen moeten onderdeel zijn van een reeks die bestaat uit ten minste drie afleveringen.

Bovendien is de voorwaarde dat alle afleveringen van het programma in de betreffende verkiezingsperiode gemiddeld 500.000 kijkers moeten hebben. Hiervoor worden de tv-kijkcijfers van SKO gehanteerd. Daarbij zijn de kijkcijfers van het uitgestelde tv-kijken (binnen zes dagen na de eerste uitzending) inbegrepen.

Uitgesloten van deelname
Registraties van sportwedstrijden, nieuwsuitzendingen, uitzendingen van politieke partijen, radio-uitzendingen, erotische tv-programma’s, programma's die uitsluitend gericht zijn om producten en/of diensten aan de man brengen en programma’s waarvan het verdienmodel uitsluitend gebaseerd is op betaalde inbellijnen en betaald sms’en (shopping-, astrologie-achtige en bel & winachtige-programma’s) zijn uitgesloten van deelname aan de verkiezing.

Ook uitgesloten zijn herhalingen van programma’s die eerder zijn uitgezonden door de Nederlandstalige, landelijke publieke omroepen en commerciële zenders.

Verder zijn programma’s uitgesloten die al eens eerder de Gouden Televizier-Ring hebben gewonnen. Dat geldt ook voor: identieke remakes, regelrechte doorstarts, al te gelijkende spin-offs en originele programma’s waarvan de al te gelijkende spin-offs al eens de Gouden Televizier-Ring hebben gewonnen. Het oordeel hierover is uitsluitend aan Televizier.

Ook kan er niet worden gestemd op een specifiek seizoen van een tv-programma dat al was genomineerd voor de Gouden Televizier-Ring 2022. Wanneer van dit programma in 2022-2023 een nieuwe reeks op televisie komt, kan daarop wel worden gestemd in de juiste kwalificatieronde.

‘Streaming-only programma’s’ (programma’s die op streamingsdiensten te zien zijn en niet op televisie), komen niet in aanmerking voor deelname aan de Kwalificatierondes.

De streamingdiensten publiceren geen kijkcijfers en daarnaast zijn er in Nederland geen objectieve kijkcijfers voor de streamingdiensten beschikbaar. Televizier kan daardoor geen objectief selectiecriterium hanteren als ondergrens voor deelname aan de Kwalificatierondes.

Voorafgaand aan de start van de Tweede Fase, de Nominatieronde zal Televizier bekendmaken hoe geselecteerde ‘streaming only’-kandidaten toch aan de verkiezing voor de Gouden Televizier-Ring mee kunnen doen en aan welke voorwaarden deze programma’s moeten voldoen.

De stemperiode bedraagt maximaal drie weken per Kwalificatieronde. De publicatie van de exacte data van de stemperiodes zal plaatsvinden op Televizier.nl en TVgids.nl

Er kan alleen gestemd worden via TVgids.nl/televizier-ring. Alle stemmers die binnenkomen via de link Televizier.nl/ring zullen automatisch doorgestuurd worden.

Iedere stemmer kan per Kwalificatieronde één stem uitbrengen.

Per Kwalificatieronde worden de 5 programma’s met de meeste stemmen (én die voldoen aan de kwalificatievoorwaarden) automatisch geselecteerd voor de volgende, tweede fase van de Gouden Televizier-Ring 2023: de Nominatieronde.

Als na afloop van een Kwalificatieronde twee of meer tv-programma’s op de vijfde positie in de top-5 een gelijk aantal stemmen hebben, dan worden er meer dan vijf tv-programma’s geselecteerd voor de Nominatieronde.

De winnaars van iedere Kwalificatieronde zullen na sluiting van de betreffende verkiezingsronde worden gepubliceerd op Televizier.nl en TVgids.nl

Op de winnaars van een bepaalde Kwalificatieronde kan niet meer gestemd worden in de daaropvolgende Kwalificatieronde(n) voor de Gouden Televizier-Ring 2023.

De reglementen van de tweede en derde fase van de verkiezing voor de Gouden Televizier-Ring 2023, respectievelijk de Nominatieronde en de Finale, zullen op een later moment worden gepubliceerd op Televizier.nl en TVgids.nl.

Algemeen geldende verkiezingsregels

Dit zijn de algemeen geldende verkiezingsregels. Ze gelden voor alle categorieën en alle rondes in de Gouden Televizier-Ring verkiezingen van 2023.

De gehele verkiezing wordt georganiseerd door en staat onder verantwoordelijkheid van Televizier. Televizier heeft het recht om op ieder moment in de verkiezing controversiële deelnemers van deelname uit te sluiten. Daarbij wordt gekeken naar onder andere, maar niet uitsluitend: recente veroordeling voor een misdrijf, stelselmatig kwetsen van personen en/of groepen, stelselmatige discriminatie van personen en/of groepen, stelselmatig verspreiden van onwaarheden en/of leugens, en/of het promoten van criminaliteit en geweld buiten de kaders van een fictionele wereld.

Mocht het zo zijn dat er gedurende een bepaalde tijd in een van de stemperiodes door overmacht niet gestemd kan worden, bijvoorbeeld wegens technische problemen, dan wordt de stemperiode niet verlengd en sluit gewoon op het aangekondigde tijdstip.

Daarnaast kunnen zich allerlei andere situaties van overmacht of andere dringende redenen voordoen die roet in het eten gooien of dreigen te gooien bij de voorgenomen uitvoering van de verkiezing en/of de bekendmaking/uitreiking. Denk bijvoorbeeld (maar niet uitsluitend) aan besluiten of adviezen van overheden met betrekking tot de veiligheid en de volksgezondheid bij evenementen, inclusief de uitvoerbaarheid en kosten daarvan.

De organisatie behoudt zich daarom uitdrukkelijk het recht voor om de uitvoering hiervan op enig moment stop te zetten of in gewijzigde vorm voort te zetten. Het deelnemen aan of zelfs winnen van een bepaalde ronde geeft dus geen ‘recht’ op een volgende ronde en/of uitreiking.

De organisatie van de verkiezing is niet aansprakelijk voor de gevolgen van een dergelijke situatie van overmacht. Over dergelijke wijzigingen zal zo helder en zo tijdig mogelijk gecommuniceerd worden op Televizier.nl en TVgids.nl.

De volledige stemprocedure van de Gouden Televizier-Ring staat onder toezicht van een notaris. De notaris beoordeelt of de stemprocedure reglementair en eerlijk verloopt.

Methodieken die een eerlijk stemverloop negatief beïnvloeden, zoals geautomatiseerde stemsystemen, leiden tot uitsluiting van de verkiezing. Zo is het ook niet toegestaan om in opdracht van bijvoorbeeld omroeporganisaties, commerciële zenders, streamers en productiebedrijven een stem te laten uitbrengen.

De notaris controleert het verloop van de stemprocedure gedurende de gehele verkiezing en stelt bij iedere stemronde de uitslag vast. Aan het einde van de gehele verkiezing stelt de notaris een proces verbaal op. Bij het minste of geringste vermoeden van fraude, kan de notaris een aantal stemmen of zelfs één of meerdere programma’s uit de verkiezing schrappen.

Het is omroepen, platforms, zenders, streamers, producenten, makers en fans van programma’s en kandidaten toegestaan promotie te maken voor hun programma(s) en kandidaten. Deze regel geldt voor iedere fase in de verkiezing.

Het is verboden stemmers (vooraf of achteraf) te belonen en/of andere tegenprestaties te geven in ruil voor hun stem op een bepaald programma of geselecteerde kandidaat - of dat nu materiële of immateriële cadeaus zijn, of dat de cadeaus een geldelijke waarde hebben of niet. Ook is het verboden stemmers de kans op een (specifieke) beloning of tegenprestatie te geven in ruil voor hun stem op een bepaald programma of geselecteerde kandidaat. Het is wel toegestaan om promotiemateriaal uit te delen om een bepaald programma of kandidaat onder de aandacht van het publiek te brengen.

Het is verder verboden potentiële stemmers (vooraf of achteraf) te belonen en/of andere tegenprestaties te geven in ruil om geen stem uit te brengen op een bepaald programma of geselecteerde kandidaat - of dat nu materiële of immateriële cadeaus zijn, of dat de cadeaus nu een geldelijke waarde hebben of niet. Ook is het verboden om potentiële stemmers de kans op een (specifieke) beloning of tegenprestatie te geven in ruil voor het niet uitbrengen van hun stem op een bepaald programma of geselecteerde kandidaat.

Televizier is een uitgave van Bindinc.
Bindinc. BV / AKN CV
Postbus 580
1200 AN Hilversum
www.tvgids.nl