Reglementen Gouden Televizier-Ring 2024

De verkiezing van de Gouden Televizier-Ring 2024 wordt georganiseerd door en staat onder verantwoordelijkheid van Televizier. De gehele verkiezing bestaat uit drie fases:

  • Fase 1: Vier Kwalificatierondes
  • Fase 2: Eén Nominatieronde (reglement volgt later)
  • Fase 3: Eén Finale (reglement volgt later)

Reglement Fase 1: Kwalificatierondes

Dit zijn de regels voor de vier Kwalificatierondes.

De eerste fase van de verkiezing voor de Gouden Televizier-Ring 2024 bestaat uit vier Kwalificatierondes:

Kwalificatieronde 1
Periode waarin de programma’s te zien moeten zijn geweest: 1 augustus 2023 tot en met 31 oktober 2023.

Kwalificatieronde 2
Periode waarin de programma’s te zien moeten zijn geweest: 1 november 2023 tot en met 31 januari 2024.

Kwalificatieronde 3
Periode waarin de programma’s te zien moeten zijn geweest: 1 februari 2024 tot en met 30 april 2024.

Kwalificatieronde 4
Periode waarin de programma’s te zien moeten zijn geweest: 1 mei 2024 tot en met 31 juli 2024.

De stemperiode bedraagt maximaal drie weken per Kwalificatieronde. De publicatie van de exacte data van de stemperiodes zal plaatsvinden op Televizier.nl en TVgids.nl.

In aanmerking voor deelname aan de Kwalificatierondes komen alle op volwassenen gerichte programma’s die zijn uitgezonden door, of te zien waren op, de Nederlandstalige, landelijke publieke omroepen en commerciële zenders.

Van de programma’s moeten minimaal twee afleveringen te zien zijn geweest in de periode waarover gestemd kan worden. Deze afleveringen moeten onderdeel zijn van een reeks die bestaat uit ten minste drie afleveringen.

Ook moeten alle afleveringen in de betreffende verkiezingsperiode gemiddeld 500.000 kijkers behaald hebben. Hiervoor worden de definitieve tv-kijkcijfers van SKO gehanteerd (kijkcijfers op de uitzenddag + uitgesteld kijken tot en met 6 dagen na de uitzenddag).

Daarnaast zijn deelnemende programma’s van Nederlandse makelij, of Nederlanders hebben een aanzienlijk aandeel in de productie.

Wanneer een programma een internationale productie is, zal de organisatie van de verkiezing bepalen of het programma mee mag doen aan de verkiezing. Belangrijk criterium hierbij is (maar niet uitsluitend) dat al tijdens het maakproces beoogd is dat het programma (ook) gemaakt is voor de Nederlandse kijker.

Streaming-only-programma's (programma’s die enkel op streamingdiensten te zien zijn en niet op televisie), komen niet in aanmerking voor deelname aan de Kwalificatierondes.

De streamingdiensten publiceren geen kijkcijfers en de organisatie van de verkiezing heeft geen kijkcijfers voor de streamingdiensten beschikbaar. De organisatie van de verkiezing kan daardoor geen objectief selectiecriterium hanteren als ondergrens voor deelname aan de Kwalificatierondes.

Voorafgaand aan de start van de Tweede Fase, de Nominatieronde, zal de organisatie van de verkiezing bekend maken hoe geselecteerde streaming-only-programma’s mee kunnen doen aan de verkiezing voor de Gouden Televizier-Ring en aan welke voorwaarden deze programma’s moeten voldoen.

Registraties van sportwedstrijden, nieuwsuitzendingen, actualiteitenprogramma’s, uitzendingen van politieke partijen, radio-uitzendingen, erotische tv-programma’s, programma's die uitsluitend gericht zijn om producten en/of diensten aan de man te brengen en programma’s waarvan het verdienmodel uitsluitend gebaseerd is op betaalde inbellijnen en betaald sms’en zijn uitgesloten van deelname aan de verkiezing.

Ook uitgesloten zijn herhalingen; programma’s die eerder zijn uitgezonden door of eerder te zien waren op Nederlandstalige, landelijke publieke omroepen en commerciële zenders en/of op Nederland gerichte streamingdiensten.

Verder zijn programma’s uitgesloten die al eens eerder de Gouden Televizier-Ring hebben gewonnen. Dat geldt ook voor: identieke remakes, regelrechte doorstarts, al te gelijkende spin-offs en originele programma’s waarvan de al te gelijkende spin-offs al eens de Gouden Televizier-Ring hebben gewonnen. Het oordeel hierover is uitsluitend aan de organisatie van de verkiezing.

Verder kan er niet gestemd worden op een specifiek seizoen van een programma dat al is genomineerd voor de Gouden Televizier-Ring 2023. Wanneer van dit programma in de periode 2023-2024 een nieuwe reeks op televisie komt, kan daarop wel worden gestemd in de juiste Kwalificatieronde, op voorwaarde dat het voldoet aan alle eisen voor deelname.

De stemperiode bedraagt maximaal drie weken per Kwalificatieronde. De publicatie van de exacte data van de stemperiodes zal plaatsvinden op Televizier.nl en TVgids.nl.

Er kan alleen gestemd worden via TVgids.nl/televizier-ring. Alle stemmers die binnenkomen via de link Televizier.nl/ring zullen automatisch doorgestuurd worden naar de juiste stempagina.

Iedere stemmer kan per Kwalificatieronde één stem uitbrengen.

Alleen stemmen die zijn uitgebracht én bevestigd in de betreffende stemperiode tellen mee in het eindresultaat.

Per Kwalificatieronde worden de 5 programma’s met de meeste stemmen (én die voldoen aan de deelnamevoorwaarden) automatisch geselecteerd voor de volgende, tweede fase van de Gouden Televizier-Ring 2023: de Nominatieronde.

Als na afloop van een Kwalificatieronde twee of meer tv-programma’s op de vijfde positie in de top-5 staan en dus een gelijk aantal stemmen hebben ontvangen, worden er meer dan vijf tv-programma’s geselecteerd voor de Nominatieronde.

De winnaars van iedere Kwalificatieronde zullen na sluiting van de betreffende verkiezingsronde gepubliceerd worden op Televizier.nl en TVgids.nl

Op de winnaars van een bepaalde Kwalificatieronde kan niet meer gestemd worden in de daaropvolgende Kwalificatieronde(n) voor de Gouden Televizier-Ring 2024.

Algemene verkiezingsregels

Dit zijn de algemene verkiezingsregels. Ze gelden voor alle categorieën en alle rondes in de Gouden Televizier-Ring verkiezing van 2024.

De gehele verkiezing wordt georganiseerd door en staat onder verantwoordelijkheid van Televizier, onderdeel van Bindinc. BV, hierna ook wel aangeduid met ‘de organisatie van de verkiezing’.

De organisatie van de verkiezing gaat zo zorgvuldig mogelijk te werk, maar is niet aansprakelijk voor fouten. De organisatie van de verkiezing behoudt zich het recht voor om daar waar nodig de voorwaarden van de verkiezing aan te vullen of aan te passen. Hierover wordt niet gecorrespondeerd.

Op de gehele verkiezing is het Privacy Statement van Bindinc. van toepassing, dat hier te vinden is: https://www.tvgids.nl/privacy-statement/

Mocht het zo zijn dat er gedurende enige tijd in een van de stemperiodes door omstandigheden niet gestemd kan worden, bijvoorbeeld wegens technische problemen, dan wordt de stemperiode niet verlengd. De stemronde sluit dan gewoon op het aangekondigde tijdstip.

Daarnaast kunnen zich allerlei omstandigheden of andere dringende redenen voordoen die roet in het eten gooien of dreigen te gooien bij de voorgenomen uitvoering van de verkiezing en/of de bekendmaking/uitreiking.

Denk bijvoorbeeld (maar niet uitsluitend) aan besluiten of adviezen van overheden met betrekking tot de veiligheid en de volksgezondheid bij evenementen, inclusief de uitvoerbaarheid en kosten daarvan.

De organisatie van de verkiezing behoudt zich uitdrukkelijk het recht voor om de uitvoering van de verkiezing of de uitreiking van de awards op enig moment stop te zetten of in gewijzigde vorm voort te zetten. Het deelnemen aan of zelfs winnen van een bepaalde ronde geeft dus geen ‘recht’ op een volgende ronde en/of uitreiking.

De organisatie van de verkiezing is niet aansprakelijk voor de gevolgen van dergelijke situaties. Over dit soort wijzigingen zal zo helder en zo tijdig mogelijk gecommuniceerd worden op Televizier.nl en TVgids.nl.

Het is omroepen, zenders, streamers, producenten, fans van programma’s en kandidaten toegestaan om promotie te maken voor programma’s en kandidaten. Deze regel geldt voor iedere fase en iedere categorie in de verkiezing.

Het is verboden stemmers (vooraf of achteraf) te belonen en/of andere tegenprestaties te geven in ruil voor hun stem op een bepaald programma of kandidaat - of dat nu materiële of immateriële cadeaus zijn en/of de cadeaus een geldelijke waarde hebben of niet. Ook is het verboden stemmers een kans op een beloning of tegenprestatie te geven in ruil voor hun stem op een programma of kandidaat. Het is wel toegestaan om promotiemateriaal uit te delen om een programma of kandidaat onder de aandacht van het publiek te brengen.

Het is verboden stemmers (vooraf of achteraf) te belonen en/of andere tegenprestaties te geven in ruil om geen stem uit te brengen op een programma of kandidaat - of dat nu materiële of immateriële cadeaus zijn en/of de cadeaus een geldelijke waarde hebben of niet. Ook is het verboden stemmers een kans op een beloning of tegenprestatie te geven in ruil voor het niet uitbrengen van hun stem op een programma of kandidaat.

De organisatie van de verkiezing heeft het recht om op ieder moment in de verkiezing controversiële programma’s en kandidaten van deelname uit te sluiten.

De organisatie van de verkiezing heeft het recht om op ieder moment in de verkiezing controversiële programma’s en kandidaten van deelname uit te sluiten.

De organisatie van de verkiezing kan dit doen als een controverse naar onze inschatting afbreuk doet aan (de aandacht voor) een eerlijke strijd tussen programma’s en kandidaten. Dit kan bijvoorbeeld (maar daar is het niet toe beperkt) voortvloeien uit gedrag in de vorm van (mogelijk) strafbare feiten, kwetsen van personen of groepen, discriminatie, verspreiden van onwaarheden en het schenden van de Journalistieke Code van de NPO.

De volledige stemprocedure van de Gouden Televizier-Ring staat onder toezicht van een notaris. De notaris beoordeelt of de stemprocedure reglementair verloopt.

Methodieken die een eerlijk stemverloop negatief beïnvloeden, zoals geautomatiseerde stemsystemen, leiden tot uitsluiting van de verkiezing. Zo is het ook niet toegestaan om in opdracht van bijvoorbeeld omroeporganisaties, commerciële zenders, streamers en productiebedrijven een stem uit te brengen.

De notaris controleert het verloop van de stemprocedure gedurende de gehele verkiezing en stelt bij iedere stemronde de uitslag vast. Aan het einde van de gehele verkiezing stelt de notaris een proces-verbaal op.

Bij het minste of geringste vermoeden van fraude, kan de notaris naar diens oordeel ongeldige stemmen of zelfs programma’s en/of kandidaten uit de verkiezing schrappen. Hierover wordt niet gecorrespondeerd.

Televizier en de Gouden Televizier-Ring zijn merken van Bindinc.

Bindinc. BV 
Postbus 580
1200 AN Hilversum