Reglementen Gouden Televizier-Ring 2023

De verkiezing van de Gouden Televizier-Ring 2023 wordt georganiseerd door en staat onder verantwoordelijkheid van Televizier. De gehele verkiezing bestaat uit drie fases: Fase 1: Vier Kwalificatierondes + één Kwalificatieronde: Streaming Only, Fase 2: Eén Nominatieronde en Fase 3: Eén Finale.

Reglement Gouden Televizier-Ring 2023: Kwalificatierondes

Dit zijn de regels voor de vier reguliere Kwalificatierondes.

De eerste fase van de verkiezing voor de Gouden Televizier-Ring 2023 bestaat uit vier Kwalificatierondes:

Kwalificatieronde 1
Periode waarin de programma’s uitgezonden moeten zijn: 1 augustus 2022 tot en met 31 oktober 2022

Kwalificatieronde 2
Periode waarin de programma’s uitgezonden moeten zijn: 1 november 2022 tot en met 31 januari 2023

Kwalificatieronde 3
Periode waarin de programma’s uitgezonden moeten zijn: 1 februari 2023 tot en met 30 april 2023

Kwalificatieronde 4
Periode waarin de programma’s uitgezonden moeten zijn: 1 mei 2023 tot en met 31 juli 2023

De stemperiode bedraagt maximaal drie weken per Kwalificatieronde. De publicatie van de exacte data van de stemperiodes zal plaatsvinden op Televizier.nl en TVgids.nl.

In aanmerking voor deelname aan de Kwalificatierondes komen alle op volwassenen gerichte tv-programma’s van Nederlandse makelij die zijn uitgezonden door de Nederlandstalige, landelijke publieke omroepen en commerciële zenders.

Wanneer een tv-programma gericht op volwassenen, een internationale co-productie is waaronder een Nederlandse partij of van deels Nederlandse makelij is in samenwerking met een of meer buitenlandse partijen, dan zal Televizier bepalen of het mee mag doen aan de verkiezing. Belangrijk criterium hierbij is dat al tijdens het maakproces beoogd moet zijn dat het programma (ook) gemaakt wordt voor de Nederlandse kijker.

Van de programma’s moeten minimaal twee afleveringen te zien zijn geweest in de periode waarover gestemd kan worden en te zijn uitgezonden door Nederlandstalige landelijke publieke omroepen of commerciële zenders. Deze afleveringen moeten onderdeel zijn van een reeks die bestaat uit ten minste drie afleveringen.

Bovendien is de voorwaarde dat alle afleveringen van het programma in de betreffende verkiezingsperiode gemiddeld 500.000 kijkers moeten hebben. Hiervoor worden de tv-kijkcijfers van SKO gehanteerd. Daarbij zijn de kijkcijfers van het uitgestelde tv-kijken (binnen zes dagen na de eerste uitzending) inbegrepen.

Uitgesloten van deelname
Registraties van sportwedstrijden, nieuwsuitzendingen, uitzendingen van politieke partijen, radio-uitzendingen, erotische tv-programma’s, programma’s die uitsluitend gericht zijn om producten en/of diensten aan de man brengen en programma’s waarvan het verdienmodel uitsluitend gebaseerd is op betaalde inbellijnen en betaald sms’en (shopping-, astrologie-achtige en bel & winachtige-programma’s) zijn uitgesloten van deelname aan de verkiezing.

Ook uitgesloten zijn herhalingen van programma’s die eerder zijn uitgezonden door de Nederlandstalige, landelijke publieke omroepen en commerciële zenders.

Verder zijn programma’s uitgesloten die al eens eerder de Gouden Televizier-Ring hebben gewonnen. Dat geldt ook voor: identieke remakes, regelrechte doorstarts, al te gelijkende spin-offs en originele programma’s waarvan de al te gelijkende spin-offs al eens de Gouden Televizier-Ring hebben gewonnen. Het oordeel hierover is uitsluitend aan Televizier.

Ook kan er niet worden gestemd op een specifiek seizoen van een tv-programma dat al was genomineerd voor de Gouden Televizier-Ring 2022. Wanneer van dit programma in 2022-2023 een nieuwe reeks op televisie komt, kan daarop wel worden gestemd in de juiste kwalificatieronde.

‘Streaming-only programma’s’ (programma’s die op streamingsdiensten te zien zijn en niet op televisie), komen niet in aanmerking voor deelname aan de Kwalificatierondes.

De streamingdiensten publiceren geen kijkcijfers en daarnaast zijn er in Nederland geen objectieve kijkcijfers voor de streamingdiensten beschikbaar. Televizier kan daardoor geen objectief selectiecriterium hanteren als ondergrens voor deelname aan de Kwalificatierondes.

Voorafgaand aan de start van de Tweede Fase, de Nominatieronde zal Televizier bekendmaken hoe geselecteerde ‘streaming only’-kandidaten toch aan de verkiezing voor de Gouden Televizier-Ring mee kunnen doen en aan welke voorwaarden deze programma’s moeten voldoen.

De stemperiode bedraagt maximaal drie weken per Kwalificatieronde. De publicatie van de exacte data van de stemperiodes zal plaatsvinden op Televizier.nl en TVgids.nl

Er kan alleen gestemd worden via TVgids.nl/televizier-ring. Alle stemmers die binnenkomen via de link Televizier.nl/ring zullen automatisch doorgestuurd worden.

Iedere stemmer kan per Kwalificatieronde één stem uitbrengen.

Per Kwalificatieronde worden de 5 programma’s met de meeste stemmen (én die voldoen aan de kwalificatievoorwaarden) automatisch geselecteerd voor de volgende, tweede fase van de Gouden Televizier-Ring 2023: de Nominatieronde.

Als na afloop van een Kwalificatieronde twee of meer tv-programma’s op de vijfde positie in de top-5 een gelijk aantal stemmen hebben, dan worden er meer dan vijf tv-programma’s geselecteerd voor de Nominatieronde.

De winnaars van iedere Kwalificatieronde zullen na sluiting van de betreffende verkiezingsronde worden gepubliceerd op Televizier.nl en TVgids.nl

Op de winnaars van een bepaalde Kwalificatieronde kan niet meer gestemd worden in de daaropvolgende Kwalificatieronde(n) voor de Gouden Televizier-Ring 2023.

De reglementen van de tweede en derde fase van de verkiezing voor de Gouden Televizier-Ring 2023, respectievelijk de Nominatieronde en de Finale, zullen op een later moment worden gepubliceerd op Televizier.nl en TVgids.nl.

Reglement verkiezing Kwalificatieronde: Streaming Only 2023

Dit zijn de regels voor Kwalificatieronde: Streaming Only.

De streamingdiensten publiceren zelf geen objectieve kijkcijfers. Daarnaast zijn er in Nederland geen objectieve kijkcijfers voor streamingdiensten beschikbaar die de hele verkiezingsperiode (1 augustus 2022 tot 1 augustus 2023) bestrijken.

Daarom kunnen de organisatoren van de verkiezing, anders dan bij lineaire tv-programma’s, geen objectieve ondergrens hanteren voor deelname aan de Kwalificatierondes.

Om streaming only-programma’s toch een kans te geven om zich te kwalificeren voor de Gouden Televizier-Ring verkiezing 2023 organiseert Televizier een extra verkiezingsronde; de Kwalificatieronde: Streaming Only.

In aanmerking voor deelname aan de Kwalificatieronde: Streaming Only komen alle op volwassenen gerichte programma’s van Nederlandse makelij die te zien waren op in Nederland toegankelijke streamingdiensten. Voorwaarde is wel dat ze niet te zien zijn of te zien zijn geweest op een lineair tv-kanaal.

De programma’s zijn van Nederlandse makelij, of zijn voor een aanzienlijk deel van Nederlandse makelij. Wanneer een programma een internationale coproductie is, waaraan een of meer buitenlandse partijen hebben meegewerkt, dan zal Televizier bepalen of het programma mee mag doen aan de verkiezing. Belangrijk criterium hierbij is dat al tijdens het maakproces beoogd moet zijn dat het programma (ook) gemaakt werd voor de Nederlandse kijker.

De deelnemende programma’s waren te zien in de periode van 1 augustus 2022 tot 1 augustus 2023.

Van de programma’s moeten minimaal twee afleveringen te zien zijn geweest in de periode waarover gestemd kan worden. Deze afleveringen moeten onderdeel zijn van een reeks die bestaat uit ten minste drie afleveringen.

Een programma kan maar één keer de Gouden Televizier-Ring winnen en kan daarna niet meer deelnemen aan de verkiezing.

Ook uitgesloten zijn: identieke remakes, regelrechte doorstarts, al te gelijkende spin-offs van programma’s die al eens eerder de Gouden Televizier-Ring hebben gewonnen.

Daarnaast zijn ook uitgesloten programma’s waarvan de identieke remakes, regelrechte doorstarts of al te gelijkende spin-offs al eens de Gouden Televizier-Ring hebben gewonnen.

Programma’s die al eens eerder op een streamingdienst te zien zijn geweest, zijn uitgesloten van deelname. Net zoals programma’s die te zien zijn of te zien waren op een lineair tv-kanaal.

Uitgesloten zijn verder: registraties van sportwedstrijden, nieuwsuitzendingen, erotische programma’s, uitzendingen van politieke partijen, radio-uitzendingen, programma's die uitsluitend gericht zijn om producten en/of diensten aan de man brengen, en programma’s waarvan het verdienmodel uitsluitend gebaseerd is op betaalde inbellijnen en betaald sms’en.

Aan de hand van input van de streamingdiensten, input van de data van Bindinc. VOD Insights en input van de redactie van Televizier worden door de organisatie 25 programma’s geselecteerd voor deelname aan de Kwalificatieronde: Streaming Only.

Zodra de geselecteerde programma’s zijn gepubliceerd op de internetsite van de verkiezing, kan de selectie niet meer door de organisatie worden gewijzigd.

Het zogenaamde ‘vakje 26’ geeft het publiek de mogelijkheid de naam in te vullen van en te stemmen op een niet vooraf door de organisatie geselecteerd programma.

De organisatie van de verkiezing bepaalt of de door het publiek voorgedragen programma’s voldoen aan de reglementen van de verkiezing.

De Kwalificatieronde: Streaming Only heeft één stemronde.

Er kan alleen gestemd worden via TVgids.nl/televizier-ring. Alle stemmers die binnenkomen via de link Televizier.nl/ring zullen automatisch doorgestuurd worden.

De Kwalificatieronde: Streaming Only start dinsdag 1 augustus om 10.00 uur en eindigt woensdag 16 augustus 2023 om 8.00 uur.

Iedere stemmer kan maximaal één stem uitbrengen in de Kwalificatieronde: Streaming Only. Alleen stemmen die zijn uitgebracht én door de stemmer zijn bevestigd in de hierboven genoemde periode tellen mee in het eindresultaat.

De 5 programma’s met de meeste stemmen (én die voldoen aan de kwalificatievoorwaarden) worden automatisch geselecteerd voor de volgende, tweede fase van de Gouden Televizier-Ring 2023: de Nominatieronde.

Er kan alleen gestemd worden via TVgids.nl/televizier-ring. Alle stemmers die binnenkomen via de link Televizier.nl/ring zullen automatisch doorgestuurd worden.

Als na afloop van de Kwalificatieronde: Steaming Only twee of meer programma’s op de vijfde positie in de top-5 een gelijk aantal stemmen hebben, dan worden er meer dan vijf programma’s geselecteerd voor de Nominatieronde.

De winnaars van de Kwalificatieronde: Steaming Only zullen na sluiting van de verkiezingsronde worden gepubliceerd op TVgids.nl

De 5 programma’s met de meeste stemmen (én die voldoen aan de kwalificatievoorwaarden) worden automatisch geselecteerd voor de volgende, tweede fase van de Gouden Televizier-Ring 2023: de Nominatieronde.

De reglementen van de tweede en derde fase van de verkiezing voor de Gouden Televizier-Ring 2023, respectievelijk de Nominatieronde en de Finale, zullen op een later moment worden gepubliceerd op TVgids.nl.

Reglement Gouden Televizier-Ring 2023: Nominatieronde & Finale

Dit zijn de regels voor de tweede en derde fase van de Gouden Televizier-Ring Verkiezing 2023: de Nominatieronde en de Finale.

De tweede fase van de verkiezing voor de Gouden Televizier-Ring 2023 is de nominatieronde. Er is slechts één nominatieronde.

De top 5 van iedere kwalificatieronde plaatst zich automatisch voor de nominatieronde. Daarmee komt het aantal automatisch geplaatste programma’s op 25 (vier reguliere Kwalificatierondes + één Kwalificatieronde: Streaming Only).

De organisatie selecteert daarnaast ook nog 5 programma’s die niet op eigen kracht de nominatieronde hebben gehaald. Deze ‘wildcards’ gaan naar titels waarvan de organisatie vindt dat ze op grond van kwaliteit of populariteit niet mogen ontbreken in de nominatieronde.

Deze vijf programma’s hoeven niet op eigen kracht de grens van minimaal 500.000 kijkers (cijfers van de SKO, incl. uitgesteld kijken) gehaald te hebben, maar moeten verder wel voldoen aan de regels zoals ze zijn geformuleerd voor de eerste fase van de verkiezing (Kwalificatierondes + één Kwalificatieronde: Streaming Only).

Zo moeten de programma’s (maar niet uitsluitend) voor het eerst te zien zijn geweest in de periode van 1 augustus 2022 tot 1 augustus 2023 bij de Nederlandstalige, landelijke publieke omroepen en/of commerciële zenders, en/of te zien zijn geweest bij de in Nederland toegankelijke streamingdiensten.

Ook zijn de programma’s (maar niet uitsluitend) van Nederlandse makelij, of zijn voor een aanzienlijk deel van Nederlandse makelij. Wanneer een programma een internationale coproductie is, waaraan een of meer buitenlandse partijen hebben meegewerkt, dan zal Televizier bepalen of het programma mee mag doen aan de verkiezing. Belangrijk criterium hierbij is dat al tijdens het maakproces beoogd moet zijn dat het programma (ook) gemaakt wordt voor de Nederlandse kijker.

De 5 programma’s die een wildcard krijgen nemen ook deel aan de nominatieronde, waarmee het aantal kandidaten in deze ronde op 30 komt (dat is dus inclusief de 25 programma’s die zich automatisch geplaatst hebben in een van de kwalificatierondes).

De lijst met wildcards zal voor de start van de nominatieronde bekendgemaakt worden op TVgids.nl.

De nominatieronde start op dinsdag 22 augustus 2023 om 10.00 uur en eindigt dinsdag 19 september 2023 om 08.00 uur.

Alle stemmen uit de kwalificatierondes vervallen. De teller staat voor ieder programma dat in deze nominatieronde meedoet weer op nul.

Er kan alleen gestemd worden via TVgids.nl/televizier-ring. Alle stemmers die binnenkomen via de link Televizier.nl/ring zullen automatisch doorgestuurd worden.

Iedere stemmer kan in de nominatieronde slechts één stem uitbrengen. Alleen stemmen die zijn uitgebracht én bevestigd in de hierboven genoemde periode tellen mee in het eindresultaat.

De Kwalificatieronde: Streaming Only heeft één stemronde.

De drie tv-programma’s met de meeste stemmen worden genomineerd voor de Gouden Televizier-Ring.

Als het niet mogelijk is om een top 3 vast te stellen zonder daarbij te kiezen tussen programma’s die een gelijk aantal stemmen verkregen hebben, dan kan het zo zijn dat er meer dan drie tv-programma’s genomineerd worden voor de Gouden Televizier-Ring.

De derde en laatste fase van de verkiezing voor de Gouden Televizier-Ring is de Finale. De winnaars van de nominatieronde doen mee aan de finale.

Het is de bedoeling dat de finale start tijdens de uitzending van het Rode Loper-televisieprogramma, voorafgaand aan het Gouden Televizier-Ring Gala. Het is vervolgens de bedoeling dat de stemming doorloopt én eindigt tijdens het Gouden Televizier-Ring Gala. AVROTROS hoopt beide programma’s live uit te zenden op donderdag 12 oktober op NPO1.

Alle stemmen uit de nominatieronde vervallen. De teller staat voor ieder programma dat in deze finale meedoet weer op nul.

Tijdens de uitzendingen kan het publiek via telefoon en sms stemmen op één van de genomineerde programma’s. Er telt maar één stem per uniek telefoonnummer mee in het eindresultaat. Het is mogelijk om vaker te stemmen, maar deze nieuwe stem overschrijft automatisch de eerder uitgebrachte stem.

Wanneer het ook in 2023 weer mogelijk is online een stem uit te brengen via de website van AVROTROS, dan geldt de volgende regel: er telt maar één stem per uniek ip-adres mee in het eindresultaat. Als het mogelijk is om via internet vaker te stemmen, dan overschrijft de nieuwe stem automatisch de eerder uitgebrachte stem.

Het programma dat aan het einde van de stemperiode tijdens het Gouden Televizier-Ring Gala de meeste stemmen heeft, wint de Gouden Televizier-Ring.

Als na afloop van de finale meerdere genomineerde programma’s op de eerste plaats eindigen (een gelijk aantal stemmen hebben, waarbij dat aantal hoger is dan dat van de anderen), dan winnen meerdere programma’s de Gouden Televizier-Ring.

Het is de bedoeling de winnaar(s) bekend te maken gedurende het Gouden Televizier-Ring Gala dat AVROTROS op donderdag 12 oktober 2023 live hoopt uit te zenden op NPO1.

De Gouden Televizier-Ring wordt uitgereikt aan de makers van het winnende programma. De omroep die het winnende programma heeft uitgezonden op een tv-zender, of de streamingdienst die het winnende programma heeft gepubliceerd op het streamingplatform, bepaalt wie de Gouden Televizier-Ring in bezit krijgt.

Reglement verkiezing Televizier-Ring Presentator 2023

De award Televizier-Ring Presentator is de prijs voor de favoriete tv-presentator van het jaar. De verkiezing wordt georganiseerd door en staat onder verantwoordelijkheid van Televizier.

In aanmerking voor de verkiezing van Televizier-Ring Presentator komen presentatoren van tv-programma’s die gericht zijn op volwassenen.

De presentator leidt het programma, is gezichtsbepalend voor het programma, speelt een prominente rol als medepresentator in het programma, of is de enige die het programma presenteert.

De programma’s hadden nieuwe afleveringen in de periode van 1 augustus 2022 tot 1 augustus 2023.

De programma’s zijn uitgezonden door, of waren te zien op de Nederlandstalige, landelijke publieke omroepen en commerciële zenders en/of in Nederland toegankelijke streamingdiensten.

De programma’s zijn van Nederlandse makelij, of zijn voor een aanzienlijk deel van Nederlandse makelij. Wanneer een programma een internationale coproductie is, waaraan een of meer buitenlandse partijen hebben meegewerkt, dan zal Televizier bepalen of het programma mee mag doen aan de verkiezing. Belangrijk criterium hierbij is dat al tijdens het maakproces beoogd moet zijn dat het programma (ook) gemaakt werd voor de Nederlandse kijker.

Presentatoren van documentaires, shopping-, astrologie-achtige, bel & win-achtige en erotisch getinte programma’s zijn uitgesloten van deelname aan de verkiezing. Uitgesloten zijn ook presentatoren die in de verkiezingsperiode helemaal niet op tv of op een streamingdienst te zien zijn geweest, of alleen in herhalingen.

Uitgesloten zijn ook presentatoren die programma’s maken of uitlatingen doen die niet rijmen met de waarden en/of doelstellingen van Televizier en haar partners, bijvoorbeeld (maar niet uitsluitend) presentatoren die ongefundeerde en/of anonieme beschuldigingen publiceren of doorzetten, of presentatoren die de principes schenden zoals opgenomen in de Code Journalistiek Handelen voor de Landelijke Publieke Omroepen.

Een en dezelfde presentator kan meerdere malen de Televizier-Ring Presentator winnen. Echter, een presentator kan maximaal drie keer achter elkaar de Televizier-Ring Presentator (voorheen: Televizier-Ster Presentator) winnen.

Als een presentator drie achtereenvolgende jaren de Televizier-Ring Presentator (voorheen: Televizier-Ster Presentator) heeft gewonnen, wordt de presentator het jaar daarop uitgesloten van deelname aan de verkiezing van de Televizier-Ring Presentator. Het jaar daaropvolgend kan de presentator weer deelnemen aan de verkiezing, mits aan de voorwaarden van de verkiezing wordt voldaan.

Aan de hand van input van de publieke omroepen en commerciële zenders, input van de streamingdiensten en input van de redactie van Televizier, worden door de organisatie in totaal 50 presentatoren geselecteerd voor de verkiezing van de Televizier-Ring Presentator.

Zodra de selecties zijn gepubliceerd op de internetsite van de verkiezing, kunnen de selecties niet meer door de organisatie worden gewijzigd.

Het zogenaamde ‘vakje 51’ geeft het publiek de mogelijkheid de naam in te vullen van en te stemmen op een niet vooraf door de organisatie geselecteerde presentator. De organisatie van de verkiezing bepaalt of de door het publiek voorgedragen kandidaten voldoen aan de reglementen van de verkiezing.

De Televizier-Ring Presentator 2023-verkiezing heeft één stemronde.

Er kan alleen gestemd worden via TVgids.nl/televizier-ring. Alle stemmers die binnenkomen via de link Televizier.nl/ring zullen automatisch doorgestuurd worden.

De nominatieronde start op dinsdag 22 augustus 2023 om 10.00 uur en eindigt dinsdag 19 september 2023 om 08.00 uur.

Iedere stemmer kan maximaal één stem uitbrengen in de categorie Televizier-Ring Presentator. Alleen stemmen die zijn uitgebracht én bevestigd in de hierboven genoemde periode tellen mee in het eindresultaat.

De drie kandidaten met de meeste stemmen worden na de sluiting van de verkiezing bekend gemaakt als genomineerden voor de Televizier-Ring Presentator.

De kandidaat met de meeste stemmen wint de Televizier-Ring Presentator.

Als het niet mogelijk is een top 3 vast te stellen omdat een aantal kandidaten een gelijk aantal stemmen heeft, dan kan het zo zijn dat er meer dan drie kandidaten worden genomineerd voor de Televizier-Ring Presentator.

Als na afloop van de stemronde meerdere genomineerde kandidaten op de eerste plaats eindigen (dat wil zeggen een gelijk aantal stemmen hebben) dan winnen meerdere kandidaten Televizier-Ring Presentator.

Het is de bedoeling de winnaar(s) bekend te maken gedurende het Gouden Televizier-Ring Gala 2023 op donderdag 12 oktober 2023.

De Televizier-Ring Presentator wordt uitgereikt aan de winnende kandidaat, of aan een plaatsvervanger. De award wordt eigendom van de winnende kandidaat.

Reglement verkiezing Televizier-Ring Acteur 2023

De award Televizier-Ring Acteur is de prijs voor de favoriete acteur in een tv-serie. De wordt georganiseerd door en staat onder verantwoordelijkheid van Televizier.

In aanmerking voor de verkiezing van de Televizier-Ring Acteur komen acteurs in tv-series die gericht zijn op volwassenen.

De series zijn uitgezonden door, of waren te zien op de Nederlandstalige, landelijke publieke omroepen en commerciële zenders en/of in Nederland toegankelijke streamingdiensten.

De series zijn daarnaast van Nederlandse makelij, of zijn voor een aanzienlijk deel van Nederlandse makelij. Wanneer een serie een internationale coproductie is, waaraan een of meer buitenlandse partijen hebben meegewerkt, dan zal Televizier bepalen of de serie mee mag doen aan de verkiezing. Belangrijk criterium hierbij is dat al tijdens het maakproces beoogd moet zijn dat de serie (ook) gemaakt werd voor de Nederlandse kijker.

De series bestaan uit minimaal drie afleveringen, waarvan minimaal twee afleveringen voor het eerst op tv of op een streamingdienst te zien zijn geweest in de periode van 1 augustus 2022 tot 1 augustus 2023. In het geval van vod-series geldt dat er in deze periode minimaal twee afleveringen zijn verschenen op de betreffende streamingdienst, en dat ze voor het eerst op een streamingdienst of tv te zien waren.

De geselecteerde acteur heeft een hoofdrol of een belangrijke bijrol in een serie. Daarbij maakt het niet uit in welk genre de acteur te zien is; de range loopt van serieus drama tot aan sketch-comedy. Ook niet van belang bij deze selectie zijn kijkcijfers, streamingcijfers en/of waarderingscijfers.

Van deelname uitgesloten zijn acteurs die exclusief meespelen in reconstructies in reportages of documentaires, in erotisch getinte series, en in series die louter bestaan om een of meerdere producten en/of diensten aan de man te brengen.

Ook acteurs die louter te zien zijn in herhalingen, waaronder ook programma’s die al eens eerder zijn geplaatst op een streamingdienst of een vrij toegankelijk online platform, zijn uitgesloten van deelname.

Een en dezelfde acteur kan meerdere malen de Televizier-Ring Acteur winnen. Echter, een acteur kan maximaal drie keer achter elkaar de Televizier-Ring Acteur (voorheen: Televizier-Ster Acteur) winnen.

Als een acteur drie achtereenvolgende jaren de Televizier-Ring Acteur (voorheen: Televizier-Ster Acteur) heeft gewonnen, wordt de acteur het jaar daarop uitgesloten van deelname aan de verkiezing van de Televizier-Ring Acteur.

Het jaar daaropvolgend kan de acteur weer deelnemen aan de verkiezing, mits aan de voorwaarden voor de verkiezing wordt voldaan.

Aan de hand van input van de publieke omroepen en commerciële zenders, input van de in Nederland toegankelijke streamingdiensten, en input van de redactie van Televizier, worden door de organisatie in totaal 30 acteurs geselecteerd voor de verkiezing van de Televizier-Ring Acteur.

Zodra de selecties zijn gepubliceerd op de internetsite van de verkiezing, kunnen de selecties niet meer door de organisatie worden gewijzigd.

Het zogenaamde ‘vakje 31’ geeft het publiek de mogelijkheid de naam in te vullen van en te stemmen op een niet vooraf door de organisatie geselecteerde acteur. De organisatie van de verkiezing bepaalt of de door het publiek voorgedragen kandidaten voldoen aan de reglementen van de verkiezing.

De verkiezing van de Televizier-Ring Acteur 2023 heeft één stemronde.

Er kan alleen gestemd worden via TVgids.nl/televizier-ring. Alle stemmers die binnenkomen via de link Televizier.nl/ring zullen automatisch doorgestuurd worden.

De nominatieronde start op dinsdag 22 augustus 2023 om 10.00 uur en eindigt dinsdag 19 september 2023 om 08.00 uur.

Iedere stemmer kan maximaal één stem uitbrengen in de categorie Televizier-Ring Acteur. Alleen stemmen die zijn uitgebracht én bevestigd in de hierboven genoemde periode tellen mee in het eindresultaat.

De drie kandidaten met de meeste stemmen worden na de sluiting van de verkiezing bekendgemaakt als genomineerden voor de Televizier-Ring Acteur. De kandidaat met de meeste stemmen wint de Televizier-Ring Acteur.

Als het niet mogelijk is een top 3 vast te stellen omdat een aantal kandidaten een gelijk aantal stemmen heeft, dan kan het zo zijn dat er meer dan drie kandidaten worden genomineerd voor de Televizier-Ring Acteur.

Het is de bedoeling de winnaar(s) bekend te maken gedurende het Gouden Televizier-Ring Gala 2023 op donderdag 12 oktober 2023.

De Televizier-Ring Acteur wordt uitgereikt aan de winnende kandidaat, of aan een plaatsvervanger. De award wordt eigendom van de winnende kandidaat.

Reglement verkiezing Televizier-Ring Impact 2023

De award Televizier-Ring Impact is de prijs voor het programma dat iets bijzonders teweeg heeft gebracht in Nederland. De verkiezing wordt georganiseerd door en staat onder verantwoordelijkheid van Televizier.

De verkiezing heeft als doel programma’s te bekronen die iets bijzonders teweegbrengen in de samenleving. Een programma dat ontroert of een discussie op gang brengt. Of een programma dat een relatief vergeten onderwerp ineens relevant maakt en onder de aandacht van het grote publiek brengt. Programma’s dus die van toegevoegde waarde zijn voor de samenleving. Programma’s met impact.

In aanmerking voor de verkiezing van de Televizier-Ring Impact 2023 komen op volwassenen gerichte programma’s die iets bijzonders teweeg hebben gebracht en impact hebben gehad in Nederland. Ze kunnen een maatschappelijke beweging in gang gezet hebben, innovatief zijn, gewaagd, of indringend zijn. Het geselecteerde programma had impact; er is breed over gesproken en/of is opgenomen in het landelijke nieuws.

De impact kan veroorzaakt zijn door het hele programma, of een onderdeel daarvan. Het kan zijn dat het hele programma wordt geselecteerd voor deelname aan de verkiezing, of alleen een relevant onderdeel.

De programma’s (of onderdelen van programma’s) waren voor het eerst te zien in de periode van 1 augustus 2022 tot 1 augustus 2023.

De programma’s (of onderdelen van programma’s) zijn van Nederlandse makelij, of zijn voor een aanzienlijk deel van Nederlandse makelij. Wanneer een programma een internationale coproductie is, waaraan een of meer buitenlandse partijen hebben meegewerkt, dan zal Televizier bepalen of het programma (of onderdeel van het programma) mee mag doen aan de verkiezing. Belangrijk criterium hierbij is dat al tijdens het maakproces beoogd moet zijn dat het programma (ook) gemaakt werd voor de Nederlandse kijker.

De programma’s (of onderdelen van programma’s) zijn uitgezonden door, of waren te zien op:

 • Nederlandstalige, landelijke publieke omroepen en commerciële zenders;
 • in Nederland toegankelijke streamingdiensten;
 • Nederlandse kanalen op online platformen.

Het programma (of onderdeel van een programma) kan een eenmalige uitzending zijn, maar ook onderdeel zijn van een groter geheel.

Het programma (of onderdeel van een programma) hoeft niet te voldoen aan een bepaald aantal kijkcijfers of views.

Uitgesloten van deelname aan de verkiezing zijn onder andere, maar niet uitsluitend: herhalingen, registraties van sportwedstrijden, nieuwsuitzendingen, uitzendingen van politieke partijen, registraties van radio-uitzendingen en podcasts, erotische programma’s, programma's die uitsluitend gericht zijn om producten en/of diensten aan de man brengen en programma’s waarvan het verdienmodel uitsluitend gebaseerd is op betaalde inbellijnen en betaald sms’en (shopping-, astrologie-achtige en bel & winachtige-programma’s.

Uitgesloten zijn ook programma’s (of onderdelen van programma’s) die niet rijmen met de waarden en/of doelstellingen van Televizier en haar partners, bijvoorbeeld (maar niet uitsluitend) programma’s (of onderdelen van programma’s) die ongefundeerde en/of anonieme beschuldigingen publiceren of doorzetten, of programma’s (of onderdelen van programma’s) die de principes schenden zoals opgenomen in de Code Journalistiek Handelen voor de Landelijke Publieke Omroepen.

Aan de hand van input van onder andere de publieke omroepen, commerciële zenders, streamingdiensten en online kanalen, en input van de redactie van Televizier, worden door de organisatie maximaal 15 programma’s (of onderdelen van programma’s) geselecteerd voor de verkiezing van de Televizier-Ring Impact.

Zodra de selectie is gepubliceerd op de internetsite van de verkiezing, kan de selectie niet meer door de organisatie worden gewijzigd.

Een programma (of onderdeel daarvan) kan vaker meedoen aan de verkiezing, en kan vaker de Televizier-Ring Impact (voorheen: Televizier-Ster Impact) winnen. Om opnieuw geselecteerd te worden voor deelname moet de organisatie wel van mening zijn dat het programma (of onderdeel daarvan) opnieuw voldoende impact had.

Een geselecteerd programma kan ook meedingen in andere categorieën van de verkiezing, zoals de Televizier-Ring Online-videoserie of de Gouden Televizier-Ring. Het programma moet dan wel voldoen aan de reglementen van de betreffende categorie.

De verkiezing van de Televizier-Ring Impact 2023 heeft één stemronde.

Er kan alleen gestemd worden via TVgids.nl/televizier-ring. Alle stemmers die binnenkomen via de link Televizier.nl/ring zullen automatisch doorgestuurd worden.

De nominatieronde start op dinsdag 22 augustus 2023 om 10.00 uur en eindigt dinsdag 19 september 2023 om 08.00 uur.

Iedere stemmer kan maximaal één stem uitbrengen in de categorie Televizier-Ring Impact. Alleen stemmen die zijn uitgebracht én bevestigd in de hierboven genoemde periode tellen mee in het eindresultaat.

De drie programma’s (of onderdelen van programma’s) met de meeste stemmen worden na de sluiting van de verkiezing bekend gemaakt als genomineerden voor de Televizier-Ring Impact.

Het programma (of onderdeel van een programma) met de meeste stemmen wint de Televizier-Ring Impact.

Als het niet mogelijk is een top 3 vast te stellen omdat een aantal kandidaten een gelijk aantal stemmen heeft, dan kan het zo zijn dat er meer dan drie programma’s (of onderdelen van programma’s) worden genomineerd voor de Televizier-Ring Impact.

Als na afloop van de stemronde meerdere genomineerde programma’s (of onderdelen van programma’s) op de eerste plaats eindigen (dat wil zeggen een gelijk aantal stemmen hebben) dan winnen meerdere programma’s (of onderdelen van programma’s) de Televizier-Ring Impact.

Het is de bedoeling de winnaar(s) bekend te maken gedurende het Gouden Televizier-Ring Gala 2023 op donderdag 12 oktober 2023.

De Televizier-Ring Impact wordt uitgereikt aan de maker(s) van het winnende programma (of onderdeel daarvan). De omroep, streamer of eigenaar van het online-kanaal die het programma (of onderdeel daarvan) voor het eerst heeft uitgezonden of gestreamd bepaalt wie de Televizier-Ring Impact in bezit krijgt.

Reglement verkiezing Televizier-Ring Talent 2023

De award Televizier-Ring Talent is de prijs voor het tv-talent van het jaar. Dit is het reglement voor de verkiezing van 2023. De verkiezing wordt georganiseerd door en staat onder verantwoordelijkheid van Televizier.

In aanmerking voor de verkiezing van de Televizier-Ring Talent 2023 komen tv-persoonlijkheden die een groot aandeel hadden in tv-programma’s.

De programma’s zijn in de periode van 1 augustus 2022 tot 1 augustus 2023 te zien geweest bij de Nederlandstalige, landelijke publieke omroepen en/of commerciële zenders, en/of te zien zijn geweest bij de in Nederland toegankelijke streamingdiensten.

De programma’s zijn van Nederlandse makelij, of zijn voor een aanzienlijk deel van Nederlandse makelij. Wanneer een programma een internationale coproductie is, waaraan een of meer buitenlandse partijen hebben meegewerkt, dan zal Televizier bepalen of het programma mee mag doen aan de verkiezing. Belangrijk criterium hierbij is dat al tijdens het maakproces beoogd moet zijn dat het programma (ook) gemaakt werd voor de Nederlandse kijker.

De geselecteerde talenten zijn de afgelopen tijd als tv-persoonlijkheid doorgebroken bij een volwassen kijkerspubliek of hebben zich op een andere manier in de kijker gespeeld. Een talent kan al enkele jaren in de belangstelling staan, maar staat nog aan het begin van een carrière als tv-presentator of tv-persoonlijkheid. De geselecteerde talenten leiden een tv-programma, zijn medepresentator, zijn gezichtsbepalend of spelen op een andere manier een zeer prominente rol.

Een talent kan vaker meedoen aan de verkiezing, maar kan slechts één keer de Televizier-Ring Talent (voorheen: Televizier-Ster Talent) winnen.

Presentatoren en tv-persoonlijkheden van door de actualiteit ingegeven tv-evenementen, shopping-, astrologie-achtige, bel & win-achtige en erotisch getinte tv-programma’s zijn uitgesloten van deelname aan de verkiezing. Uitgesloten zijn ook presentatoren en tv-persoonlijkheden die in de verkiezingsperiode helemaal niet op tv of op een streamingdienst te zien zijn geweest, of alleen in herhalingen.

Uitgesloten zijn ook tv-talenten die programma’s maken of uitlatingen doen die niet rijmen met de waarden en/of doelstellingen van Televizier en haar partners, bijvoorbeeld (maar niet uitsluitend) tv-talenten die ongefundeerde en/of anonieme beschuldigingen publiceren of doorzetten, of tv-talenten die de principes schenden zoals opgenomen in de Code Journalistiek Handelen voor de Landelijke Publieke Omroepen.

Aan de hand van input van de publieke omroepen, commerciële zenders, streamingdiensten, en input van de redactie van Televizier, worden door de organisatie 25 talenten geselecteerd voor de verkiezing van Televizier-Ring Talent.

Zodra de selectie is gepubliceerd op de internetsite van de verkiezing, kan de selectie niet meer door de organisatie worden gewijzigd.

Het zogenaamde ‘vakje 26’ geeft het publiek de mogelijkheid de naam in te vullen van en te stemmen op een niet vooraf door de organisatie geselecteerd talent. De organisatie van de verkiezing bepaalt of de door het publiek voorgedragen kandidaten voldoen aan de reglementen van de verkiezing.

De verkiezing van de Televizier-Ring Talent 2023 heeft één stemronde.

Er kan alleen gestemd worden via TVgids.nl/televizier-ring. Alle stemmers die binnenkomen via de link Televizier.nl/ring zullen automatisch doorgestuurd worden.

De nominatieronde start op dinsdag 22 augustus 2023 om 10.00 uur en eindigt dinsdag 19 september 2023 om 08.00 uur.

Iedere stemmer kan maximaal één stem uitbrengen in de categorie Televizier-Ring Talent. Alleen stemmen die zijn uitgebracht én bevestigd in de hierboven genoemde periode tellen mee in het eindresultaat.

De drie kandidaten met de meeste stemmen worden na de sluiting van de verkiezing bekend gemaakt als genomineerden voor de Televizier-Ring Talent. De kandidaat met de meeste stemmen wint de Televizier-Ring Talent.

Als het niet mogelijk is een top 3 vast te stellen omdat een aantal kandidaten een gelijk aantal stemmen heeft, dan kan het zo zijn dat er meer dan drie kandidaten worden genomineerd voor de Televizier-Ring Talent.

Als na afloop van de stemronde meerdere genomineerde kandidaten op de eerste plaats eindigen (dat wil zeggen een gelijk aantal stemmen hebben) dan winnen meerdere kandidaten de Televizier-Ring Talent.

Het is de bedoeling de winnaar(s) bekend te maken gedurende het Gouden Televizier-Ring Gala 2023 op donderdag 12 oktober 2023.

De Televizier-Ring Talent wordt uitgereikt aan de winnende kandidaat, of aan een plaatsvervanger. De award wordt eigendom van de winnende kandidaat.

Reglement verkiezing Televizier-Ring Jeugd 2023

De award Televizier-Ring Jeugd is de prijs voor het favoriete jeugdprogramma van het jaar. De verkiezing wordt georganiseerd door en staat onder verantwoordelijkheid van Televizier.

In aanmerking voor de verkiezing van de Televizier-Ring Jeugd komen programma’s die zijn gericht op de jeugd tot en met veertien jaar.

De programma’s zijn uitgezonden door, of waren te zien op de Nederlandstalige, landelijke publieke omroepen en commerciële zenders, en/of in Nederland toegankelijke streamingdiensten, en/of zijn gepubliceerd op een vrij en gratis toegankelijk online platform door een landelijke publieke omroep, commerciële zender, of een streamingdienst.

De programma’s zijn van Nederlandse makelij, of zijn voor een aanzienlijk deel van Nederlandse makelij. Wanneer een programma een internationale coproductie is, waaraan een of meer buitenlandse partijen hebben meegewerkt, dan zal Televizier bepalen of het programma mee mag doen aan de verkiezing. Belangrijk criterium hierbij is dat al tijdens het maakproces beoogd moet zijn dat het programma (ook) gemaakt werd voor de Nederlandse kijker.

De programma’s hadden nieuwe afleveringen in de periode van 1 augustus 2022 tot 1 augustus 2023.

Een programma kan de Televizier-Ring Jeugd (voorheen: Gouden Stuiver en Televizier-Ster Jeugd) maar één keer winnen en kan daarna niet meer deelnemen aan de verkiezing.

Uitgesloten van deelname aan de verkiezing zijn onder andere, maar niet uitsluitend: registraties van sportwedstrijden, nieuwsuitzendingen, uitzendingen van politieke partijen, radio-uitzendingen, programma's die uitsluitend gericht zijn om producten en/of diensten aan de man brengen, en programma’s waarvan het verdienmodel uitsluitend gebaseerd is op betaalde inbellijnen en betaald sms’en (shopping-, astrologie-achtige en bel & winachtige-programma’s).

Verder zijn programma’s uitgesloten die al eens eerder de Televizier-Ring Jeugd (voorheen: Gouden Stuiver en Televizier-Ster Jeugd) hebben gewonnen. Ook uitgesloten zijn: identieke remakes, regelrechte doorstarts, al te gelijkende spin-offs van programma’s die al eens eerder de Televizier-Ring Jeugd (voorheen: Gouden Stuiver en Televizier-Ster Jeugd) hebben gewonnen.

Daarnaast zijn ook uitgesloten de programma’s waarvan de identieke remakes, regelrechte doorstarts of al te gelijkende spin-offs al eens de Televizier-Ring Jeugd (voorheen: Gouden Stuiver en Televizier-Ster Jeugd) hebben gewonnen.

Ook herhalingen, waaronder ook programma’s die al eens eerder zijn geplaatst op een streamingdienst of een vrij toegankelijk online platform, zijn uitgesloten van deelname.

Aan de hand van input van de publieke omroepen en commerciële zenders, input van de streamingdiensten en input van de redactie van Televizier, worden door de organisatie 40 programma’s geselecteerd voor de verkiezing van de Televizier-Ring Jeugd.

Zodra de geselecteerde programma’s zijn gepubliceerd op de internetsite van de verkiezing, kan de selectie niet meer door de organisatie worden gewijzigd.

Het zogenaamde ‘vakje 41’ geeft het publiek de mogelijkheid de naam in te vullen van en te stemmen op een niet vooraf door de organisatie geselecteerd programma.

De organisatie van de verkiezing bepaalt of de door het publiek voorgedragen kandidaten voldoen aan de reglementen van de verkiezing.

De verkiezing van de Televizier-Ring Jeugd 2023 heeft één stemronde.

Er kan alleen gestemd worden via TVgids.nl/televizier-ring. Alle stemmers die binnenkomen via de link Televizier.nl/ring zullen automatisch doorgestuurd worden.

De nominatieronde start op dinsdag 22 augustus 2023 om 10.00 uur en eindigt dinsdag 19 september 2023 om 08.00 uur.

Iedere stemmer kan maximaal één stem uitbrengen in de categorie Televizier-Ring Jeugd. Alleen stemmen die zijn uitgebracht én bevestigd in de hierboven genoemde periode tellen mee in het eindresultaat.

De drie kandidaten met de meeste stemmen worden na de sluiting van de verkiezing bekend gemaakt als genomineerden voor de Televizier-Ring Jeugd. De kandidaat met de meeste stemmen wint de Televizier-Ring Jeugd.

Als het niet mogelijk is een top 3 vast te stellen omdat een aantal kandidaten een gelijk aantal stemmen heeft, dan kan het zo zijn dat er meer dan drie kandidaten worden genomineerd voor de Televizier-Ring Jeugd.

Als na afloop van de stemronde meerdere genomineerde kandidaten op de eerste plaats eindigen (dat wil zeggen een gelijk aantal stemmen hebben) dan winnen meerdere kandidaten de Televizier-Ring Jeugd.

Het is de bedoeling de winnaar(s) bekend te maken gedurende het Gouden Televizier-Ring Gala 2023 op donderdag 12 oktober 2023.

De Televizier-Ring Jeugd wordt uitgereikt aan de maker(s) van het winnende programma. De omroep, streamer of eigenaar van het online-kanaal die het programma voor het eerst heeft uitgezonden of gestreamd bepaalt wie de Televizier-Ring Jeugd in bezit krijgt.

Reglement verkiezing Televizier-Ster Online-videoserie 2023

De Televizier-Ster Online-videoserie is de prijs voor de favoriete online videoserie van het jaar.

De verkiezing van de Televizier-Ster Online-videoserie wordt georganiseerd door en staat onder verantwoordelijkheid van Televizier. De verkiezing heeft als doel mooie online videoseries te bekronen en te vieren dat de community zoveel prachtige content maakt. Wie de award wint is aan de kijkers van Nederland.

In aanmerking voor de verkiezing van deze Televizier-Ster komt videocontent die een online doel heeft en gepubliceerd is op een vrij en gratis toegankelijk online platform in de periode van 1 april 2022 tot 1 april 2023.

Alleen Nederlandse kanalen en series waarin Nederlands gesproken wordt komen in aanmerking voor de verkiezing. Het is toegestaan buitenlandse formats te adapteren. Belangrijk is dat alle hoofdpersonen in de serie en van het betreffende kanaal 16 jaar of ouder zijn.

Van dezelfde serie moeten in de bovengenoemde periode minstens 3 video’s op hetzelfde platform geüpload zijn. De video’s hebben ieder een minimale tijdsduur van 5 minuten en in ieder geval hebben 3 video’s van de serie ten tijde van de verkiezingsperiode ieder minimaal 100.000 organic views.

De video’s zijn te zien op een vrij en gratis toegankelijk online platform en het aantal views is openbaar en voor iedereen te zien. Als dit niet het geval is, dan is het aan de selectiecommissie om te bepalen of de serie mag deelnemen aan de verkiezing of niet.

Uitgesloten van deelname aan de verkiezing zijn onder andere, maar niet uitsluitend, online video’s en series waarop een of meerdere van de hieronder genoemde kenmerken van toepassing is:

 • politieke- , bel & win-achtige- en erotische kanalen/series;
 • kanalen/series waarin aangemoedigd wordt om specifieke financiële investeringen te doen, of specifiek aan- of verkoopadvies gegeven wordt;
 • kanalen/series die uitsluitend tot doel hebben een of meerdere producten en/of diensten te verkopen;
 • kanalen/series louter gebaseerd op registraties van sportwedstrijden, en/of registraties van radio & tv-uitzendingen en/of registraties van podcastopnames;
 • kanalen/series waarin overmatig grof taalgebruik voorkomt;
 • kanalen/series die aanzetten tot haat, of waarin stelselmatig personen en/of groepen gekwetst worden; kanalen/series waarin zelfdoding wordt aangemoedigd;
 • kanalen/series waarin criminaliteit en/of geweld wordt gestimuleerd of aangemoedigd;
 • kanalen/series die niet rijmen met de waarden en/of doelstellingen van Televizier en haar partners, bijvoorbeeld (maar niet uitsluitend) kanalen/series die regelmatig ongefundeerde/anonieme beschuldigingen publiceren of doorzetten, die ongefundeerd mensen belasteren, of kanalen/series die structureel de principes schenden zoals opgenomen in de Journalistieke Code van de NPO.

Bovenstaande gronden van uitsluiting van deelname kunnen betrekking hebben op de inhoud van de serie, de productie daaromheen, personen die betrokken zijn bij de serie en andere relevante omstandigheden.

Ook series die vooral andermans materiaal gebruiken zijn uitgesloten van verkiezing. Zo kan een serie met alleen muziekclips van anderen nooit in aanmerking komen voor de Televizier-Ster Online-videoserie. Een uitzondering kan gemaakt worden voor series die andermans materiaal als tool gebruiken, zoals een videogame, om een eigen serie er omheen te creëren. Voorwaarde is wel dat er dan voldoende eigen creativiteit aan toegevoegd is. Uitgesloten verder zijn series die louter uit animaties bestaan. Er moet regelmatig een persoon, of meerdere personen, in beeld te zien zijn.

Voor al het bovenstaande geldt dat Televizier bepaalt of aan bovenstaande voorwaarden voldaan is en of er sprake is van een uitsluitingsgrond. Televizier kan op ieder moment gedurende de verkiezing, tot het moment van de uitreiking van de award, besluiten om series op bovenstaande voorwaarden en/of uitsluitingsgronden uit te sluiten van de verkiezing.

Een online videoserie kan in hetzelfde verkiezingsjaar nooit tegelijkertijd meedoen aan én de verkiezing voor Televizier Ster Online-videoserie én aan de verkiezing voor de Gouden Televizier-Ring. Hier wordt uitgelegd hoe deelname aan de verkiezingscategorieën geregeld is.

Als het betreffende seizoen van een online videoserie op de lineaire televisie te zien is (geweest) of onderdeel is van een programma dat op de lineaire televisie te zien is (geweest), dan wordt dit seizoen gecategoriseerd als een televisieprogramma en mag het niet deelnemen aan de verkiezing voor Televizier-Ster Online-videoserie. Dit is ook het geval wanneer er voor de de start van de kwalificatieronde al officieel is aangekondigd dat een betreffend seizoen van een online videoserie op lineaire televisie uitgezonden gaat worden.

Wanneer een online videoserie eenmaal is gecategoriseerd als televisieprogramma, dan mag het meedoen aan de verkiezing voor de Gouden Televizier-Ring, mits het aan alle geldende voorwaarden voor de verkiezing van de Gouden Televizier-Ring voldoet.

Een serie die reeds gekwalificeerd is voor deelname aan de nominatieronde voor de verkiezing voor de Televizier-Ster Online-videoserie, kan in datzelfde verkiezingsjaar niet ook meedingen naar een Gouden Televizier-Ring, ook al is de serie tussen de diverse verkiezingsrondes door alsnog uitgezonden op televisie.

Een tv-programma dat in een volgend verkiezingsjaar een vervolg krijgt als online videoserie, kan in de betreffende verkiezingsperiode, als het voldoet aan alle voorwaarden voor de verkiezing, meedingen naar de Televizier-Ster Online-videoserie. Echter: uitgesloten zijn programma’s die al eens de Gouden Televizier-Ring hebben gewonnen. Dat geldt ook voor identieke remakes, regelrechte doorstarts, al te gelijkende spin-offs en originele programma’s waarvan de al te gelijkende spin-offs al eens de Gouden Televizier hebben gewonnen. Het oordeel hierover is uitsluitend aan Televizier.

Een en dezelfde serie kan maar eenmaal de Televizier-Ster Online-videoserie winnen. Onder ’dezelfde serie’ vallen: identieke remakes, regelrechte doorstarts, gelijkende spin-offs en originele programma’s waarvan de gelijkende spin-offs al eens de Televizier-Ster Online-videoserie heeft gewonnen. Het is aan Televizier om te bepalen welke serie wel en welke serie niet voldoet aan deze voorwaarden.

Een kanaal kan maximaal drie keer achter elkaar de Televizier-Ster Online-videoserie winnen, met telkens een andere serie. Als een kanaal drie achtereenvolgende jaren de Televizier-Ster Online-videoserie heeft gewonnen, wordt het kanaal het jaar daarop uitgesloten van deelname aan de verkiezing van de Televizier-Ster Online-videoserie. Het jaar daaropvolgend kan het weer deelnemen aan de verkiezing, met een serie die nog nooit de Televizier-Ster Online-videoserie heeft gewonnen en die aan de voorwaarden van de verkiezing voldoet.

Een kanaal/hoofdpersoon kan slechts eenmaal genomineerd worden aan het einde van de nominatieronde voor een serie. Mocht een kanaal/hoofdpersoon met meerdere series in de top 3 staan, dan wordt de serie met het meeste aantal stemmen genomineerd.

Elke verkiezing voor de Televizier-Ster Online-videoserie heeft twee stemrondes. Een kwalificatieronde en een nominatieronde.

Er kan alleen gestemd worden via TVgids.nl/televizier-ring. Alle stemmers die binnenkomen via de link Televizier.nl/ring zullen automatisch doorgestuurd worden.

De kandidatenlijst voor de eerste ronde van de verkiezing, de kwalificatieronde, wordt samengesteld door de selectiecommissie. Voorwaarde is dat de kandidaten voldoen aan de deelnameregels zoals ze in dit reglement zijn geformuleerd.

De selectiecommissie van 2023 bestaat uit: Janine van Rooden (Online Editor TVgids.nl), Jeroen de Goeij (Hoofdredacteur Gouden Televizier-Ring Verkiezingen), Jessy Snikkers (YouTube Strategist Team5PM), Marijn Poeschmann (Country Manager Benelux YouTube), Nisrine Sahla (Verslaggever NOS Stories), Oane Born (Auteur ’Hoe Word Jij Social Media Proof?’ en jurylid YouTube Top 100) en Wes van Os (Manager NikkieTutorials, CEO Nimya).

De kwalificatieronde start op dinsdag 4 april 2023 om 10.00 uur en eindigt woensdag 19 april 2023 om 10.00 uur.

Zodra de lijst met kandidaten die meedoen aan de kwalificatieronde eenmaal is gepubliceerd op de internetsite van de verkiezing, kan de selectie met kandidaten voor deze ronde niet meer worden gewijzigd.

De organisatie publiceert ook een leeg vakje op de kandidatenlijst. Dit lege vakje geeft het publiek de mogelijkheid een serie in te vullen en te stemmen op een niet-geselecteerde serie. Televizier beoordeelt of de inzending aan alle geldende voorwaarden voldoet.

De top 20 van deze kwalificatieronde plaatst zich automatisch voor de nominatieronde. Indien een serie door middel van het lege vakje bij de top 20 zit, kan Televizier beoordelen of deze serie voldoet aan de voorwaarden voor deelname en er geen uitsluitingsgrond van toepassing is. Indien die serie niet voldoet aan de voorwaarden en/of een uitsluitingsgrond van toepassing is, kan de serie worden uitgesloten van de verkiezing en is het mogelijk dat de volgende serie met de meeste stemmen in de nominatieronde komt.

Naast de 20 kandidaten die de nominatieronde hebben gehaald, selecteert de selectiecommissie nog 5 series, de ’wildcards’.

Bij de selectie van deze wildcards is het aantal eerder genoemde (openbare) views geen verplichting. Ook geen verplichting is de minimale lengte van 5 minuten. Daarnaast kan er ook worden afgeweken van de andere eerder geformuleerde deelnameregels wanneer de selectiecommissie vindt dat een serie op grond van kwaliteit, creativiteit, potentie en/of populariteit echt niet mag ontbreken in de nominatieronde.

De lijst met 5 wildcards zal voor de start van de nominatieronde bekendgemaakt worden op Televizier.nl en TVgids.nl.

De nominatieronde start op dinsdag 22 augustus 2023 en eindigt woensdag 20 september 2023.

Alle stemmen uit de kwalificatieronde vervallen. In deze nominatieronde staat de teller voor alle 25 gekwalificeerde online videoseries weer op nul.

Per ronde kan een stemmer maximaal één stem uitbrengen in de categorie Televizier-Ster Online-videoserie. Alleen stemmen die zijn uitgebracht én bevestigd in de hierboven genoemde periode tellen mee in het eindresultaat.

Naar het e-mailadres waarmee gestemd wordt, kan op een later moment een oproep worden verstuurd om te stemmen tijdens de Gouden Televizier-Ring Verkiezing.

In de categorie Televizier-Ster Online-videoserie worden de drie kandidaten met de meeste stemmen na de sluiting van de nominatieronde bekend gemaakt als ’genomineerd voor de Televizier-Ster Online-videoserie’.

Tijdens het Televizier-Ring Gala wordt bekend gemaakt wie van deze drie genomineerden de meeste stemmen heeft gehaald. De genomineerde met de meeste stemmen wint de Televizier-Ster Online-videoserie.

Als na afloop van de stemperiode binnen de top 3 van deze categorie meerdere kandidaten een gelijk aantal stemmen hebben, worden meer dan drie kandidaten in deze categorie genomineerd voor de Televizier-Ster Online-videoserie.

Wanneer meerdere genomineerden binnen deze categorie de meeste en een gelijk aantal stemmen hebben, winnen meerdere genomineerden in deze categorie een Televizier-Ster Online-videoserie.

Algemeen geldende verkiezingsregels

Dit zijn de algemeen geldende verkiezingsregels. Ze gelden voor alle categorieën en alle rondes in de Gouden Televizier-Ring verkiezingen van 2023.

De gehele verkiezing wordt georganiseerd door en staat onder verantwoordelijkheid van Televizier. Televizier heeft het recht om op ieder moment in de verkiezing controversiële deelnemers van deelname uit te sluiten. Daarbij wordt gekeken naar onder andere, maar niet uitsluitend: recente veroordeling voor een misdrijf, stelselmatig kwetsen van personen en/of groepen, stelselmatige discriminatie van personen en/of groepen, stelselmatig verspreiden van onwaarheden en/of leugens, en/of het promoten van criminaliteit en geweld buiten de kaders van een fictionele wereld.

Mocht het zo zijn dat er gedurende een bepaalde tijd in een van de stemperiodes door overmacht niet gestemd kan worden, bijvoorbeeld wegens technische problemen, dan wordt de stemperiode niet verlengd en sluit gewoon op het aangekondigde tijdstip.

Daarnaast kunnen zich allerlei andere situaties van overmacht of andere dringende redenen voordoen die roet in het eten gooien of dreigen te gooien bij de voorgenomen uitvoering van de verkiezing en/of de bekendmaking/uitreiking. Denk bijvoorbeeld (maar niet uitsluitend) aan besluiten of adviezen van overheden met betrekking tot de veiligheid en de volksgezondheid bij evenementen, inclusief de uitvoerbaarheid en kosten daarvan.

De organisatie behoudt zich daarom uitdrukkelijk het recht voor om de uitvoering hiervan op enig moment stop te zetten of in gewijzigde vorm voort te zetten. Het deelnemen aan of zelfs winnen van een bepaalde ronde geeft dus geen ‘recht’ op een volgende ronde en/of uitreiking.

De organisatie van de verkiezing is niet aansprakelijk voor de gevolgen van een dergelijke situatie van overmacht. Over dergelijke wijzigingen zal zo helder en zo tijdig mogelijk gecommuniceerd worden op Televizier.nl en TVgids.nl.

De volledige stemprocedure van de Gouden Televizier-Ring staat onder toezicht van een notaris. De notaris beoordeelt of de stemprocedure reglementair en eerlijk verloopt.

Methodieken die een eerlijk stemverloop negatief beïnvloeden, zoals geautomatiseerde stemsystemen, leiden tot uitsluiting van de verkiezing. Zo is het ook niet toegestaan om in opdracht van bijvoorbeeld omroeporganisaties, commerciële zenders, streamers en productiebedrijven een stem te laten uitbrengen.

De notaris controleert het verloop van de stemprocedure gedurende de gehele verkiezing en stelt bij iedere stemronde de uitslag vast. Aan het einde van de gehele verkiezing stelt de notaris een proces verbaal op. Bij het minste of geringste vermoeden van fraude, kan de notaris een aantal stemmen of zelfs één of meerdere programma’s uit de verkiezing schrappen.

Het is omroepen, platforms, zenders, streamers, producenten, makers en fans van programma’s en kandidaten toegestaan promotie te maken voor hun programma(s) en kandidaten. Deze regel geldt voor iedere fase in de verkiezing.

Het is verboden stemmers (vooraf of achteraf) te belonen en/of andere tegenprestaties te geven in ruil voor hun stem op een bepaald programma of geselecteerde kandidaat - of dat nu materiële of immateriële cadeaus zijn, of dat de cadeaus een geldelijke waarde hebben of niet. Ook is het verboden stemmers de kans op een (specifieke) beloning of tegenprestatie te geven in ruil voor hun stem op een bepaald programma of geselecteerde kandidaat. Het is wel toegestaan om promotiemateriaal uit te delen om een bepaald programma of kandidaat onder de aandacht van het publiek te brengen.

Het is verder verboden potentiële stemmers (vooraf of achteraf) te belonen en/of andere tegenprestaties te geven in ruil om geen stem uit te brengen op een bepaald programma of geselecteerde kandidaat - of dat nu materiële of immateriële cadeaus zijn, of dat de cadeaus nu een geldelijke waarde hebben of niet. Ook is het verboden om potentiële stemmers de kans op een (specifieke) beloning of tegenprestatie te geven in ruil voor het niet uitbrengen van hun stem op een bepaald programma of geselecteerde kandidaat.

Televizier is een uitgave van Bindinc.
Bindinc. BV / AKN CV
Postbus 580
1200 AN Hilversum
www.tvgids.nl