Komende week in GTST: Overvloedige openbaringen en de duale doodstrijd

Televizier logo

Geplaatst op 10 Mei om 20:35

Soap nieuws

Ook benieuwd hoe de cliffhanger van GTST afloopt? We nemen de hoogtepunten van de komende week in Meerdijk alvast door. Pas op: dit stuk bevat spoilers.

De cliffhanger eindigde met Sjors en Nina die ontdekten dat in Romy een tweede, levensgevaarlijke persoonlijkheid huist genaamd Eveline. Nadat ze Rover heeft laten verdwijnen vergiftigde ze Amir met soep terwijl iedereen denkt dat ze de hulpeloze, verlamde Romy is.

Jojo mist Rover

Om te voorkomen dat Rover gemist wordt, gebruikt Eveline z’n telefoon om zijn vriendinnetje Jojo te vertellen dat hij even een paar dagen weggaat en niet te bereiken is. Jojo baalt en gelooft er niets van, vooral als ze ontdekt dat Rover zijn gitaar niet heeft meegenomen. Er moet iets aan de hand zijn, maar ze kan zelf geen kant op vanwege Bings huisarrest. Haar grote broer is niet vatbaar voor Jojo’s argumenten, tot Nina hoort dat Rover voor het laatst bij Romy gezien was. Ze spoort Bing aan Jojo serieus te nemen.

Eveline draait door

Al snel merkt Amir de gevolgen van het bord rattengif. Hij wil dat Romy voor hem het ziekenhuis belt, zonder te weten dat hij met Eveline te maken heeft. Ze belt het ziekenhuis, maar alleen om door te geven dat hij ziek is en niet kan komen werken. Terwijl Amir steeds zwakker wordt, zoekt ze online naar manieren om van zijn lijk af te komen: maar daar heeft ze een zaag en vleesoplossend zuur voor nodig. Terwijl ze in het schuurtje naast Amirs garagewoning op zoek gaat naar bruikbaar gereedschap, komt Sjors langs. Ze schrikt als ze Amir zo ziek aantreft en ontdekt al snel de lege verpakking rattengif: definitief bewijs dat Romy niet te vertrouwen valt.Terwijl ze een ijlende Amir uitlegt dat Romy kampt met een dissociatieve persoonlijkheidsstoornis, sleept Sjors haar echtgenoot over het tuinpad naar de Bouwhuisjes in de hoop dat Anton naar hem kan kijken. Er is echter niemand thuis, waardoor Sjors besluit om te bellen voor hulp. Ze is zo in paniek door de situatie dat ze te laat doorheeft dat Eveline ook binnen is. Ze slaat Sjors knockout met een fles en bindt het echtpaar vast.

Als iedereen weer bij kennis is, ontvouwt zich een zenuwslopend, psychologisch kat- en muisspel. Eveline onthult dat Romy niet van haar bestaan weet en dat ze alles doet om het zwakke, weerloze meisje te beschermen tegen mannen die iets van haar willen of te dichtbij komen. Ze heeft een fles dodelijk gif bij zich waar ze Amir van wil laten drinken. Hij stribbelt net zo lang tegen tot hij tot Romy weet door te dringen. Ze neemt de controle over haar lichaam terug en valt verlamd en verward neer. Eveline vecht zich al snel weer naar boven en besluit in al haar wanhoop dat sterven de enige manier is om Romy veilig te houden. Ze drinkt zelf van het gif, tot afgrijzen van iedereen.

Sjors en Amir proberen Eveline aan de praat te houden tot het gif werkt en ze knockout gaat, maar ze is te gehaaid voor ze en besluit Sjors neer te steken met een gebroken fles als die probeert te ontkomen. Voordat ze kan toeslaan, zorgt het gif in haar lijf voor een epileptische aanval. Niet lang daarna komen Bing, Nina en Jojo binnen en zijn stomverbaasd door het bloederige schouwspel. Jojo wil echter maar 1 ding weten: waar is Rover?

Rover hartje Romy

Pas als Linda thuiskomt, wordt Rover vastgebonden, bebloed en knockout gevonden in het schuurtje. Eveline had hem daar gedumpt omdat ze hem als een hinderlijke bedreiging voor haar plannen zag. De ambulance komt nog op tijd voor zowel Sjors, Amir, Romy als Rover, maar Jojo’s blijdschap slaat om in verdriet als ze hoort hoe een ijlende Rover zijn liefde voor Romy opbiecht. Lamgeslagen keert ze terug naar huize Bing, bedroefd door de wetenschap dat Lana weken geleden al gelijk had toen ze haar probeerde te waarschuwen.

Riks goedbedoelde fouten

Riks reputatie is naar de knoppen nadat hij door Jet op social media met naam en toenaam werd beschuldigd van seksuele intimidatie. Bing ziet zich deze week gedwongen zijn vriend op non actief te zetten, om de goede naam van Boks te beschermen. Rik snapt niet dat Bing aan de ene kant als vriend zijn kant kiest, maar hem als werkgever laat vallen. Boos besluit hij zelf op te stappen, subtiel aangespoord door Daan die stiekem de aanstichter van alle leed is.

Later die week doet Daan er nog een schepje bovenop door Rik er van te overtuigen dat het toch verstandig is om met Jet af te spreken in de hoop dat ze er samen uit kunnen komen. Rik negeert Aysens eerdere waarschuwingen en regelt een ontmoeting in Boks die onder het toeziend oog van Daan volledig uit de hand loopt. Rik eist dat Jet haar verklaring intrekt en wil haar meesleuren naar het bureau. Ze verzet zich, waardoor haar kleren scheuren in een volle bar net als Zoe binnenkomt. Zoe denkt geen seconde na en neemt het voor Jet op, tot verbijstering van Rik die niet kan geloven dat zijn vriendin partij kiest omdat ze een vrouw is.

Antons cruciale keuzes

De reden dat Anton, Shanti of Linda niet thuis waren toen Sjors en Amir hulp nodig hadden, was de slaapkamerbrand die Linda in een bezopen, doorgesnoven toestand had veroorzaakt. In de nasleep van de brand is Linda gearresteerd op verdenking van poging tot doodslag. Op het bureau hoort ze van Aysen dat dit met een beetje pech weleens tien jaar brommen kan betekenen. De moed zakt haar in de schoenen, gelukkig krijgt ze bezoek van Janine en Laura die haar op proberen te beuren.

De vrouwen komen later die dag Anton tegen in de Rozenboom en lezen hem publiekelijk de les over zijn gedrag. Wat Linda deed was misschien niet goed, maar ze heeft de laatste maanden ook vreselijk geleden onder zijn makken. Met frisse tegenzin zoekt Anton zijn bijna ex-vrouw op om haar goed de waarheid te zeggen. Hij schrikt echter zo van hoe gebroken, klein en verdrietig ze er bij zit dat hij een manmoedig besluit neemt. Hij laat zijn getuigenverklaring aanpassen en neemt alle schuld op zich: het was allemaal een ongeluk en Linda had niets met die kaars in de slaapkamer te maken. Aysen slaat het geheel met argwaan gaande, maar laat Linda vrij.

Anton brengt Linda naar huis waar ze direct opgeslokt worden door de chaos na het Eveline incident. Nadat Anton eerste hulp heeft verleend, kijkt hij toe Linda zich over iedereen ontfermt. Met pijn in het hart neemt hij een besluit waar Shanti absoluut niet blij mee is. Als ze thuiskomt, vertelt Anton zijn vriendin dat het beter is dat ze uit elkaar gaan. Al was het maar vanwege het leeftijdsverschil: het werkt op de lange termijn gewoon niet tussen hen. Shanti probeert hem te overtuigen van het tegendeel, maar Anton is keihard. Zonder een woord te zeggen pakt Shanti haar koffers en vertrekt… En dat terwijl ze net die middag heeft ontdekt dat ze zwanger is.

Shanti neemt tijdelijk een kamer in de Rozenboom waar Billy toevallig hoort dat haar dochter in verwachting is. Billy’s hardvochtige moederhart springt open en ze doet haar best de breuk te lijmen. Shanti kan wel wat steun gebruiken en lucht haar hart tegen d’r moeder. Ze zit vol twijfel over de zwangerschap en is bang er alleen voor te staan, zeker omdat Anton duidelijk weer terug wil naar Linda en zelf al opa is. Billy omhelst haar dochter en verzekert Shanti dat ze niet langer alleen is. Kort daarop zet ze Linda voor het blok: Linda gaat er alles aan doen om Shanti en Anton weer bij elkaar te krijgen, anders komt de wereld te weten dat ze verslaafd is aan cocaine. Linda heeft geen keus en wijst Antons oprechte toenaderingspogingen met pijn in het hart af.

Rob biecht op

Billy dringt zich ook deze week weer op aan Ludo, zeker nu Janine tijdelijk in de Rozenboom logeert omdat ze na wil denken over haar relatie. Ludo staat niet te springen als De Palma voor de deur staat met een fles drank, maar hij krijgt haar niet met goed fatsoen weg. Al snel staan ze te dansen op Chopin en lijkt Billy eindelijk te krijgen wat ze wil.

Janine doet ondertussen een schokkende ontdekking als haar therapeut Rob besluit eerlijk tegen haar te zijn. Niet alleen biecht hij op verliefd op haar te zijn, hij laat ook weten voor Billy te werken om haar en Ludo uit elkaar te drijven. Janine deelt het nieuws uiteraard met Ludo, maar van een verzoening is geen sprake. Ze is boos op haar man dat hij zich heeft ingelaten met Billy, maar Ludo vindt nog steeds dat hij niets verkeerd heeft gedaan en Janine juist had gewaarschuwd voor Rob. De verzoening blijft uit, maar Ludo gaat wel op hoge poten naar De Rozenboom om Billy de waarheid te zeggen. Bizar genoeg mondt hun felle woordenwisseling uit in een gepassioneerde zoen, net als Janine de lobby binnenloopt.

En verder: Het halve politiekorps van Meerdijk doet aan de Ramadan behalve Aysen, Lana en Lucas zijn alleen op Instagram te zien en Sjors blijkt een bos wilde krullen best te kunnen hebben.