Nooit meer hoogwater

Geplaatst op 24 Februari, 21:10

Nadat het waterpeil in het Rivierengebied was gezakt, konden de geëvacueerden naar huis. Natuurbeschermers kregen er geen welkom vanwege hun verzet tegen de dijkverzwaring. Wat doet het Waterschap tegenwoordig?
Hoog water gaat in het slot terug naar het verleden en werpt ook een blik op het heden. Begin februari 1995 wist iedereen het zeker: de dijken in het Rivierengebied zouden het niet begeven. Nadat het waterpeil was gedaald, mochten de 250.000 geëvacueerden terug naar huis. Daar drong de impact van het hoogwater pas echt door. Bijvoorbeeld voor de veehouders, die het niet eens waren met de in hun ogen karige schadevergoeding van de regering. De natuurbeschermers kregen bedreigingen naar hun hoofd geslingerd, omdat ze zich hadden verzet tegen de dijkverzwaring. 25 jaar later maakt het Waterschap nog altijd nieuwe plannen om de dijken te versterken, zodat ze bestand zijn tegen nog hogere waterstanden en een bijna-ramp zoals die van 1995 zullen voorkomen.