Jongeren in de schulden in 3Doc: De schuldmachine

Helpende hand

Geplaatst op 12 September, 7:55

Willem Los, manager debiteurenbeheer, is vrijwilliger bij ONSbank, een initiatief dat jongeren met schulden helpt hun problemen op te lossen en de regie over hun toekomst terug te nemen. Drie jongeren vertellen hun verhaal.

Hoe help je jonge mensen die schulden hebben uit de problemen? De documentaire vertelt het verhaal van drie jongeren uit Amsterdam die in de penarie zitten. Dankzij een persoonlijke aanpak lukt het hen stap voor stap de regie over hun toekomst terug te nemen.

Digitalisering gaat te ver

Willem Los, manager debiteurenbeheer, is vrijwilliger bij ONSbank, een kunstenaarsinitiatief dat de jongeren daarbij helpt. Hij legt in de uitzending uit hoe het komt dat mensen in Nederland anonieme burgerservicenummers zijn geworden: door de verregaande digitalisering. Los maakt duidelijk hoe makkelijk je gevangen kunt raken in een ondoorgrondelijk systeem. Met dat systeem verdient de schuldenindustrie krankzinnig veel geld, maar tegelijkertijd raken veel mensen steeds verder in de problemen.